שאלות נפוצות

אנחנו יודעים שיש לך שאלות לכן ריכזנו את הנפוצות ביותר והשבנו עליהן באופן מרוכז

01.

מדוע הבנקים לא מציעים מימון נרחב לתמ”א 38?

הבנקים כמובן רוצים לספק הלוואות ולהרוויח מהן, כך שיש להם סיבות טובות מבחינתם שלא להיכנס לתחום של מימון בנקאי לתמ”א 38 בצורה מסיבית ומשמעותית.

סיבות אלו כוללות למשל את העילה כי פרויקטים אלו הם לרוב קטנים יחסית ובהיקף ממוצע של 5-15 מיליון ש”ח, בנוסף מדובר על פרויקטים מורכבים מבחינת ניתוח הכדאיות הכלכלית והרגולציה ולכן במקרים רבים הבנק מגלה חוס עניין בעסקאות אלו, זאת למרות שיעור הרווחיות הגבוה המאפיין פרויקטים מסוג תמ"א 38.

02.

אילו קרנות חוץ בנקאיות קיימות?

  1. תחליף בנק – קרנות אלו מעמידות ליזם השלמת הון עצמי (עד 75% השלמת הון) + חוב בכיר + ערבויות חוק מכר ומשמשות כתחליף בנקאי מלא.
  2. קרנות המשמשות כתחליף מימוני לבנק ואינן מנפקות ערבויות חוק מכר, קרנות אלו מעמידות מימון מלא לפרויקט (50-70% מעלויות כלל הפרויקט).
  3. השלמת הון עצמי- הלוואות מזנין – קרנות המעמידות השלמה/העמדה של הון עצמי בעיקר לעסקאות המלוות ע"י הבנקים, קרנות אלו מעמידות הון בשיעור של 50-100% מההון העצמי (בעיקר בשל הגבלת הבנקים על היקף השלמת ההון) ומקבלות משכנתא מדרגה שניה אחרי הבנק

03.

כמה זמן לוקח לבנות פרוייקט תמ"א 38?

תהליך הבנייה הכולל את חיזוק הבניין, שיפוצו, הוספת דירות ופיתוח השטח יכול להמשך כ-18 חודשים. במקרה של תמ"א 38/2- הריסה ובניה מחדש כ- 24 חודשים

04.

מהי קרן להשלמת הון עצמי?

השלמת הון עצמי- הלוואות מזנין – קרנות המעמידות השלמה/העמדה של הון עצמי בעיקר לעסקאות המלוות ע"י הבנקים, קרנות אלו מעמידות הון בשיעור של 50-100% מההון העצמי (בעיקר הגבלה של הבנקים על היקף השלמת ההון ומקבלות משכנתא מדרגה שניה אחרי הבנק

05.

אילו סוגי השקעות נפוצות בתמ"א 38?

  1. משקיע אקטיבי שנכנס שווה בשווה עם היזם וחולק איתו את משימות ניהול הפרויקט.
  2. משקיע שותף שנכנס לפרויקט החל משלב החתמת דיירי הבניין ועד מלוא ההון העצמי, עם בנק או בלעדיו.
  3. משקיע שותף שנכנס לפרויקט בשלב היתרי הבניה עם בנק או בלעדיו, ומקבל אחוזים מרווחי הפרויקט (עם או בלי מינימום תשואה שנתית)

יש לך שאלות נוספות? נשמח לענות