מימון תמא 38
דוח אפס תמא 38
השקעה בתמא 38

בחינה מקצועית ומהירה לכל פרוייקט

כל בקשה למימון פרויקט נבחנת במקצועיות ובמהירות ע"י עורך דין, שמאי, אדריכל ורואה חשבון מטעמנו ומסתיימת בתוך 7 ימים בלבד.

קבלת מימון משלב מקדם

במקרים מסוימים אנו מאפשרים ליזם לקבלת מימון לצורך קידום פרויקטים תמ"א 38 כבר משלב מהחתמת דיירים! יודגש כי, מימון מסוג זה מוקצה מהון הקרן ולא מכספי המשקיעים החיצוניים.

בדיקות מקצועיות ללא כל עלות ליזם

עו"ד, אדריכל, שמאי ורואה חשבון מטעמנו בוחנים כל פרויקט באופן מעמיק ומקצועי בהיבטים משפטים, מיסים, כלכליים ותכנוניים. סוגיות העולות מבדיקות אלו מלמדות לא פעם את היזם אודות כשלים מסוימים אותם ניתן לתקן בשלב ראשוני.

קצת עלינו

קרן קרדיט 38 הינה קרן השקעות בנדל"ן בישראל. הקרן מתמחה במימון פרויקטים מסוג תמ"א 38.

ליבת הקרן מורכבת ממשקיעים פרטיים בעלי איתנות ונזילות פיננסית גבוהה. נוסף לכך, חלק מההשקעות פתוחות להשקעה בפני משקיעים פרטיים נוספים ובכך ניתנת אפשרות להשקיע סכומים קטנים יחסית ולקבל תשואה גבוהה באופן ניכר ביחס לאפיקי השקעה אחרים.

אנו גאים בניסיון, בידע וברמה המקצועית הגבוהה של אנשי המקצוע שלנו בתחום השקעות הנדל"ן בכלל ובענף תמ"א 38 בפרט, דבר המאפשר לנו לבחון פרוייקטים באופן מקצועי, יסודי ומעמיק ומקנה לנו יכולת לבצע הערכת סיכונים ולהיכנס להשקעה בשלב מקדם ובכך להעלות באופן ניכר את התשואה למשקיעים.

חשוב להדגיש כי, השקעה בפרוייקט תמ"א 38 בשלבים הראשוניים מגלם בחובו סיכון לא מבוטל, אך בהתאם למודל ההשקעה הייחודי שלנו הסיכון הגלום בכך מנוטרל מכספי המשקיעים החיצוניים ומיוחס לכספי מייסדי הקרן בלבד. כל השקעה במיזם תמ"א 38 הכוללת מעורבות של משקיעים חיצוניים מתבצעת בהתאם לעיקרון הבא: בכל פרוייקט תמ"א 38 הכספים הראשונים המועברים ליזם משולמים מההון העצמי של מייסדי הקרן ולא מכספי המשקיעים החיצוניים ורק בשלבים המתקדמים מושקעים בפרויקט כספי המשקיעים האחרים!

הידע והניסיון הרב שצברנו במהלך השנים בתחום תמ"א 38 מאפשרים לנו לקיים הליך מהיר במיוחד עבור היזמים לבחינת השקעה בפרויקטיים וללא כל עלות מצד היזם.


מעוניין להשקיע? הצטרף למאגר המשקיעים שלנו ללא עלות
יזם תמ"א 38 ? בדוק אפשרות למימון הפרוייקט שלך